Általános Szerződési Feltételek

Az Encase kft. „www.megerizoldneklenni.hu” ("www.zoldleszek.hu") webáruházának általános szerződéses feltételei

 

A szerződés létrejötte

1. A webáruházunkban (www.megerizoldneklenni.hu, www.zoldleszek.hu) megjelenített termékek elsősorban az interneten keresztül on-line módon és házhoz szállítással rendelhetők meg. A kiszállítási mód megválasztására, a megrendelési folyamat során van lehetőség. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy e szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza és magatartási kódexre nem utal.

2. Azzal, hogy a megrendelés elküldése előtt, hogy Ön bejelöli, hogy "Elolvastam és elfogadom a vásárlási feltételeket” és/vagy azzal, hogy megrendelését elektronikus úton elküldni, tudomásul veszi a jelen szerződés tartalmát és az ebben foglalt eljárásokat. Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva indítja el a rendelést. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés elküldése az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, amely kötelezettségének a megrendelés során kiválasztott fizetési mód szerint kell eleget tennie. Fizetési kötelezettsége a megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) (az esetleg felajánlott és igénybe vett kedvezménnyel csökkentett) vételárának és a szállítás költségének összege, amit a megrendelés elküldése előtt összesítve is ellenőrizhet. Amennyiben megrendelését a rendszerünk rögzítette, akkor erről néhány percen belül egy automatikus e-mailt küld Önnek, amelyben megrendelésének főbb adatai fel vannak tüntetve. A megrendelést két napon belül feldogozzuk és visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás elküldésével a webáruházat üzemeltető Encase Kft. és Ön között a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet szerinti szerződés jön létre. Amennyiben az áruház az Ön megrendelését 48 órán belül nem igazolja vissza, akkor ajánlati kötöttsége megszűnik és Ön a szerződéskötéstől egyoldalúan elállhat.

Az áruház használata

3. A webáruház használatával, működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan a Vásárlási információk menüpontban talál tájékoztatást, illetve további kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

Árak és díjak

4. A termékekre vonatkozóan feltüntetett árak tartalmazzák a hozzá kapcsolódó ÁFA-t és valamennyi más esetleges adót, illetéket és egyéb költséget (pl. termékdíj). A termékek árai azonban nem tartalmazzák a külön választható házhoz szállítás díját. Az áruk kiszállításához szükséges csomagolás költsége nem kerül külön felszámításra. Minden megrendelés esetében tételes ÁFA-s számlát állítunk ki a számlázási címben megadott adatokkal. Ha a megrendelő másképpen nem rendelkezik, akkor a számla eredeti példányát a termékkel együtt küldjük el a megadott szállítási címre. Bármilyen fizetési módot választ is (bankkártyás fizetés, PayPal, utánvét, vagy banki átutalás), az az ön számára díjtalan, áruházunk semmilyen költséget, vagy díjat nem számít fel. (Az Ön bankja felszámíthat költségeket, erre azonban áruházunknak nincs befolyása.)

Szállítási költségek

5. A honlapon, megrendelése feladásakor többféle szállítási mód közül választhat, amelyek eltérő tartalmú szolgáltatásokat és eltérő díjakat tartalmaznak. Az egyes termékekre vonatkozó szállítási szolgáltatások a "Vásárlási információk" menüpontban, illetve a termékekhez kapcsolódó oldalakon a "Szállítási információk" pontban megtekinthetők. A szállítási díjak nem egy-egy termékre, hanem egy-egy megrendelésre (szállítási címre) és/vagy max. 20 kg súlyú csomagra vonatkoznak. Amennyiben a csomag mérete és/vagy súlya miatt a szállítási díj meghaladja a feltüntetett mértéket, akkor ezt a kiszállítás előtt minden esetben jelezzük. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyedi kiszállítást végző futárszolgálatok és a posta munkatársai általában a megrendelt csomagokat munkanapokon és munkaidőben, valamint előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki. Ha a küldemény átadása azért hiúsul meg, mert azt a címzett távolléte miatt nem tudták kézbesíteni, az ebből adódó kiszállítási problémákért és esetleges többletköltségekért áruházunk nem vállal felelősséget.

Adatok megadása és adatkezelés

6. A „Megrendelés” oldalon található minden adatbeviteli mezőt pontosan ki kell tölteni. Ez a vásárláshoz és a kiszállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatok megadását jelenti. Nagyon fontos ezen adatok teljes körű és pontos megadása, egyébként előfordulhat, hogy nem tudjuk számlázni és kézbesíteni a megrendelést. Személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozatban talál információt

Szállítási határidők

7. A megrendelések teljesítési (kiszállításra történő átadásának) határideje általában a visszaigazolás elküldésétől számított 1-2 munkanap. (Egyes termékek esetében a szállítási határidő ettől eltérhet, ezt azonban a termékek ismertetőjében, vagy a visszaigazolásban általában külön jelezzük.) A megrendelt termékek kiszállításra történő átadásáról minden esetben e-mailben értesítjük. A szállítást végző szolgáltatók általában 1-3 munkanap alatt juttatják el a küldeményt a megadott magyarországi címre. Ön tehát - a választott szállítási módtól függően – általában a megrendelést követő 1-5 munkanapon belül kézhez kapja a megrendelt terméket.

Abban az esetben, ha a megrendelt áru készlete kifogyott, az Encase Kft. fenntartja magának a jogot, hogy más hasonló terméket ajánljon, vagy elálljon a szerződéstől. Az Encase Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruházban kínált termékek kínálatát, kiszerelését, összetételét és árát előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassa. Ez nem vonatkozik az Encase Kft. által már visszaigazolt megrendelésekre.

A vásárlástól való elállás joga

8. A hatályos törvények szerint Ön jogosult a megrendelést követően a megrendelt termékek kiszállítása előtt a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Ezt az igényét telefonon, vagy e-mailben az info (kukac)encase(pont)hu e-mail címen kell jeleznie. Ebben az esetben nem terheli Önt semmilyen fizetési kötelezettség. Ha a terméket és a kiszállítás díját Ön már kifizette, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük.

9. Ön jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül is indoklás nélkül elállni a megrendelt termékek megvásárlásától. Ön a vásárlástól történő elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata alapján gyakorolhatja. Elállás esetén Önnek a terméket vissza kell küldenie az Encase Kft. címére. A visszaszállítás költsége a vevőt terheli. Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a termék vételárát visszatérítjük. Az elállás joga az áru kézhezvételének napjától él. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

A felek eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Önutasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Önt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra és felmondásra vonatkozó jogát.

10. Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint vásárlónak viselnie kell az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (visszaszállításával) kapcsolatban felmerült költségeket, még abban az esetben is, ha az Ön részére esetleg ingyenes volt a kiszállítás. Mivel a visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, utánvéttel és/vagy portósan küldött csomagokat nem veszünk át.

11. Az Encase Kft. kizárólag hiánytalan állapotú termék visszaszolgáltatása esetén köteles az elállást elfogadni és a vételárat megtéríteni. Ön ugyancsak köteles visszaszolgáltatni az adott termék(ek) vásárlásához és/vagy vásárlási értékhez kötött ajándékokat, kedvezményre jogosító kuponokat, amennyiben kapott ilyeneket, ellenkező esetben azokat teljes értékükön leszámlázzuk. Az Encase Kft. jogosult Öntől követelni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenést, valamint azon kárainak megtérítését is, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti a megadott elérhetőségeink bármelyikén írásban, vagy telefonon és tájékoztatjuk a lebonyolítás módjáról. Kérjük minden esetben hivatkozzon a megrendelés és/vagy a számla számára.
A vásárlástól történő elállással összefüggő jogszabályi előírásokról, jogairól, illetve kötelezettségeiről a megrendelt termékkel együtt kiköldött írásos tájékoztatóban részletesen tájékoztatjuk, illetve ide kattintva talál további részletes tájékoztatást.

Értesítések

13. Postai úton, írásban történő értesítés alkalmával a feladás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben ajánlott küldeményként adja fel értesítését, hogy a postára adás dátumát rögzíteni lehessen. Szóbeli igénybejelentés alkalmával a telefonhívás időpontját tekintjük érvényesnek, melyet e-mail megküldésével megerősítünk.

Jótállás és szavatosság

14. A webáruházban forgalmazott termékek megfelelő működésére az Encase kft. a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint jótállást vállal. A jótállás általában a termék átvételének napjától számított 1 év, akkumulátorokra 6 hónap, halogén izzókra 3 hónap. A jótállási igényen túl Ön szavatossági igénnyel is élhet a 97/2014 (III.25) Korm rendeletben felsorolt termékek esetében az átvétel napjától számított 2 évig. A jótállási és szavatossági igény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, tervezési-, gyártási- és/vagy anyaghibából történt meghibásodásokra terjed ki. Jótállási és szavatossági igényét a megjelölt szakszervízekben, vagy a hibás terméket az Encase Kft. címére visszajuttatva érvényesítheti. A meghibásodott terméket kijavítjuk, illetve ha ez nem lehetséges, akkor cseréljük. A jótállási kötelezettség – a fixen beépített termékek kivételével - nem terjed ki a termékek cégünkhöz, illetve a vásárlónak történő visszaszállítás költségeire, ezek a vevőt terhelik. Tájékoztatjuk, hogy jótállási és szavatossági jogairól kötelesek vagyunk jogszabályban előírt formában is tájékoztatni. A jogszabályban előírt kötelező tájékoztatást ide kattintva olvashatja el.

15. Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termékek rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat nem térítjük meg, azokra a garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak. Ha a termékekhez mellékelt használati útmutatókban foglaltak nem egyértelműek az Ön számára, vagy a termékek használatával, üzemeltetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, ahol munkatársaink készségesen segítenek.

Reklamációk, panaszok kezelése

16. Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen problémája, panasza merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, illetve keressen meg bennünket bármely elérhetőségünkön. Problémáját, panaszát igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül orvosolni. Ha ennek ellenére úgy gondolja, hogy problémáját nem megfelelő módon kezeltük, akkor panasszal fordulhat:

1. A vásárló lakóhelye szerinti járási hivatalhoz (további információ: http://jarasinfo.gov.hu/)

2. A vásárló lakhelye (székhelye) szerinti Békéltető Testülethez. A budapesti és megyei Békéltető Testületek elérhetőségeit a www.bekeltetes.hu oldalon találja.

3. Igénybe veheti az EU angol nyelvű on-line vitarendezési platformját (https://webgate.ec.europa.eu/odr).

Egyéb rendelkezések

17. Bármilyen okból történő visszaszállítás esetén, a csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón és/vagy fotón rögzítésre kerül annak felbontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt-e).

18. A webáruházban a termékekről közölt fotók csak illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságostól.

19. A webáruházban a termékekről közölt technikai adatok és jellemzők a termékek gyártói által megadott adatok és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

20. Az itt nem részletezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CVIII. törvény és a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet előírásai az irányadók.

Cégadatok

20. A webáruház üzemeltetője:
Encase Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-139046.
Székhelye: 2133 Sződliget, Mandula köz 7.
Képviselő: Kékesi Gábor ügyvezető
Adószám: 22762326-2-13
Bank: CIB Bank Zrt., 10700323-65610198-51100005
IBAN: HU48 1070 0323 6561 0198 5110 0005
Az Encase Kft., a 2005. évi CLXIV. törvényben előírtak szerint, kereskedelmi tevékenységét Zebegény Község Jegyzőjénél bejelentette, aki azt 128/2011. szám alatt nyilvántartásba vette és a működési engedélyt kiadta.

Kapcsolat:
Postacím: Encase Kft., 2133 Sződliget, Mandula köz 7.
E-mail: info@encase.hu
Telefon: +36 30-394-5456
Skype: zoldleszek

A webáruház részére a tárhelyszolgáltatást a DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., www.dotroll.com) biztosítja.

 

Belépés a környezetbarát webáruházba

Üzenet küldése

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!

   
[profiler]
Memory usage: real: 10223616, emalloc: 9708872
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem